Uluslararası İlişkiler

Daire Başkanlığı

Hakkımızda

  • Sosyal Bilimlerde Uzmanlaşmış Bir Araştırma Üniversitesi

İbn Haldun Üniversitesi kendi enstitü ve araştırma merkezleri vasıtasıyla ve ileri derece gelişmiş araştırma metotları ile öğrencilerini donatarak sosyal bilimlere katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

  • Çok Dilli Eğitim Prensibi

Sosyal ve beşeri bilimler araştırma politikaları hususunda İbn Haldun Üniversitesinin altını çizdiği temel değer entelektüel (fikri) bağımsızlıktır. İbn Haldun Üniversitesi bu değere ulaşabilmek adına Doğu ve Batı medeniyetlerinin fikri geleneklerini lisansüstü öğrencilerinin kapsamlı bir şekilde anlamasını sağlamak ve buna ait tasarım ve metotları kullanmak yönünde bir görev benimsemiştir. Eğitim için gösterilen bu çaba, birden fazla yabancı dilde belli bir yetkinlik seviyesi gerektirmektedir. Dolayısıyla, tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerden mezun olana kadar en az üç dilde söz konusu yetkinliği kazanmaları beklenir. İbn Haldun Üniversitesi, mezunlarının yalnızca farklı dillerde düşünüp fikirlerini bu dillerde beyan etmelerine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda onların herhangi bir konudaki ilk kaynağa birincil elden yaklaşmalarının da önünü açacaktır.

İbn Haldun Üniversitesi ‘ nin gerekli gördüğü en az üç dil yetkinliğine ilişkin müfredatta Arapça, İngilizce ve Türkçe dilleri mevcuttur. Arapça, İslami sosyal bilimlere ve doğuya özgü fikri geleneklere bir giriş kapısıdır; İngilizce, Batı’ya ve Türkiye’ye ait sosyal bilimlerde ortak bir araştırma dilidir; Türkçe ise elbette tarih boyu bu fikri gelenekleri ve medeniyetleri birbirine bağlayan ulusal dilimizdir. Hem yerli hem yabancı öğrencilerin bu dilleri kazanabilmeleri amacıyla üniversitemiz, belli bir ücret karşılığında İngilizce hazırlık sınıfları oluşturmuştur. Ayrıca öğrencilere herhangi bir masraf mal etmeden Türkçe ve Arapça hazırlık programları sunmaktadır. Kayıtlı öğrenciler gerektiğinde yabancı dil hususunda talep edilen bu yetkinliği elde etmek adına ek dersler alabilmektedir. İbn Haldun Üniversitesi tüm lisansüstü öğrencilerine, seçmiş oldukları araştırma alanlarında ve gerekli görürlerse başka dillerde de ders alma fırsatı sunmaktadır.

 

  • Doğu ve Batıya Özgü Referanslar ile Karşılaştırmalı Çalışma

Herhangi bir akademik müfredatı eşsiz kılan, öğrencilerini karşılaştırmalı ve tamamlayıcı bir yaklaşım ile kaynak çeşidini bol tutarak, Batı ve Doğu medeniyetlerinin bilimsel miras zenginliğini keşfetmeye yönlendirmesidir.

 

  • Tanınmış Akademik Kadro

İbn Haldun Üniversitesinin geniş yelpazeli akademik personeli, uluslararası düzeyde tecrübeli ve farklı sosyal bilimler alanında yetkili eğitimcilerden oluşmaktadır.

 

  • Uluslararası Çevre

Üniversitemiz  65’den fazla ülkeden gelen öğrencilere ev sahipliği yapan ve yerel öğrenciler ile kıyaslandığında Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenci oranına sahip olan uluslararası bir üniversitedir.

 

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur