Uluslararası İlişkiler

Daire Başkanlığı

Kesin Kayıt Rehberi

Üniversitemizde öğrenci olmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıt yaptırabilmeleri için aşağıda yer alan belgeleri ŞAHSEN getirmeleri gerekir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Kabul Mektubu

Üniversitemize başvuran ve değerlendirme sonucunda kabul alan öğrencilere e-mail yoluyla kabul mektubu gönderilir. Kayıt esnasında bu mektubun çıktısı bulundurulmalıdır.

2. Lise Diploması

Türkçe ve İngilizce olmayan lise diplomalarının İngilizce veya Türkçeye tercüme edilmeli ve noter tarafından onaylanmalıdır.  Türkçe veya İngilizce olmayan diplomalar kabul edilmeyecektir.

3. Transkript

Türkçe ve İngilizce olmayan lise transkriptlerin İngilizce veya Türkçeye tercüme edilmeli ve noter tarafından onaylanmalıdır. Türkçe veya İngilizce olmayan transkriptler kabul edilmeyecektir.

4. Denklik Belgesi

Denklik Belgesi, lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren belgedir. Bu belge Türkiye Başkonsolosluklarına başvurarak temin edilebildiği gibi Türkiye geldikten sonra TC Milli Eğitim Bakanlığından da alınabilir. Kayıt esnasında denklik belgesini bulundurmayan öğrencilerin şartlı kayıt yaptırıp bu belgeyi getiremediği taktirde üniversitemizdeki kaydı silinir.

5. İngilizce Sertifikası

Üniversitemizce kabul edilen uluslararası öğrencilerin YDS/YÖKDİL=90, TOEFL-iBT=80, PTE ACADEMIC=60, CPE=C, CAE=C, FCE=B sertifikalarından birine sahip olması veya Üniversitemiz tarafından yapılan İngilizce seviye tespit sınavından en az 55 puan alması gerekir. Bu sınavlarından herhangi birine sahip olmayan öğrenciler ücretli olarak İngilizce hazırlık okumaları gerekir.

6. Pasaport

Kayıt esnasında pasaportun aslı ve fotokopisi ile varsa vizesi bulundurulması gerekir.

7. İkamet Tezkeresi

Türkiye’de ikamet etmekte ve ikamet tezkeresine sahip olan öğrenciler kayıt esnasında ikamet kartını getirmelidir. İkamet izni olmayan öğrenciler ise kayıt yaptırdıktan sonra Üniversitemizin Uluslararası Ofisine başvurarak ikamet başvurusunda bulunabilirler.

8. Dört Adet Fotoğraf

Kayıt esnasında en az 6 ay içerisinden çekilmiş dört adet vesikalı fotoğraf getirilmelidir.

9. Ödeme

Tam burslu olmayan uluslararası öğrencilerin kayıt esnasında birinci dönemin veya bir yıllık için ücret dekontunu getirmeleri gerekir. Yıllık ücret birkaç taksitle ödenebilir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur