Uluslararası İlişkiler

Daire Başkanlığı

Başvuru

Online Başvuru İçin Gereken Belgeler:

Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları üniversitemizin Online Başvuru Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvurudan önce aşağıdaki belgelerin elektronik kopyasının bulunması gerekmektedir.

  • Fotoğraf
  • Pasaport fotokopisi
  • Özgeçmiş (CV)
  • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
  • Transkript
  • Akademik Niyet Mektubu (motivasyon mektubu)
  • İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç  Belgesi
  • Referans İletişim Bilgileri

* Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurular Online Başvuru Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Başvurmadan önce gereken belgelerin tümünün elektronik kopyasını bulundurduğunuzdan emin olunuz. Belgeler çıktı alınmış kağıt olarak teslim edilemez.

* Tüm başvurular İngilizce ya da Türkçe dillerinde yapılmalıdır. İngilizce ya da Türkçe olmayan belgeler tercüme ettirilip noterce onaylanmalıdır.

* Gereken her belge için yalnızca bir dosya yükleyebilirsiniz. Örneğin, transkriptiniz birden fazla dosya içeriyorsa yüklemeden önce bu dosyaları birleştirmeniz gerekmektedir.

* Sisteme yüklediğiniz belgelerin asıllarını, kayıt günü yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

* Lütfen yukarıda belirtilen belgelerin dışında sisteme herhangi bir dosya yüklemeyeniz.

 

 

Burs Başvurusu İçin Gereken Belgeler:

* Burs Başvurusu, Online Başvuru Formunda bulunan tercihe bağlı bir bölümdür.

Burslar, adayların ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, akademik başarılarına göre verilmektedir.

Burs başvurusu için gerekenler:

1- Mali İhtiyaç Durumu

(Burs Başvurusunda aday öğrencinin mali durumu ve burs almasını gerekli kılan herhangi bir özel koşul varsa belirtilmelidir. Ayrıca gelir kaynağı veya eğitim hayatında daha önce aldığı mali destek varsa belirtilmelidir.)

2-  Gelir Durumu Belgesi

Gelir durumu belgesi aşağıdaki belgelerden biri olabilir:

Aday öğrencinin veya gelir sağlayan aile üyesinin banka hesap durumu belgesi (hesap bakiyesini ya da son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren bir belge).

– Daha önce aldığı burs veya burs teklifini gösteren herhangi bir belge.

– Adayın veya gelir sağlayan aile üyesinin maaş bordrosu.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur